Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I

Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Nguyễn, Gia Quý, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Thư
Keywords: Môn toán
Phương pháp dạy học
Quản lý giáo dục
Giáo dục đại học
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Electronic Resources
108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Toán ở trường Cao đẳng và Đại học. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và quản lý dạy học bộ môn Toán ở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. Đề xuất một hệ th (…)
Luận văn ThS Quản lý giáo dục — Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49157
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *