Biện pháp quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng

 

Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Authors: Đặng, Văn Cúc, người hướng dẫn
Phạm, Hồng Mai
Keywords: Quản lý hoạt động dạy học
Tiếng Anh
Phổ thông trung học
Hải Phòng
Phương pháp dạy học
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy – học, quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh trong nhà trường Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng việc quản lí hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ S (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48743
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *