Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 11 trường Trung học phổ thông (chương trình chuẩn)

Title: Sử dụng đồ dùng trực quan quy ước trong dạy học Lịch sử thế giới lớp 11 trường Trung học phổ thông (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Authors: Trịnh, Đình Tùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hà Tiến
Keywords: Phương pháp dạy học
Lịch sử
Lịch sử thế giới
Lớp 11
Đồ dùng trực quan
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Lịch sử) — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Tìm hiểu tình hình thực tế về trang bị, xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước ở trường trung học phổ thông hiện nay, trong đó cần quan tâm nhiều đến tính hiệu quả đối với bài học lịch sử cũng như những khó khăn, hạn chế khi sử dụng đồ dùng trực qua (…)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48001
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *