Thông báo sử dụng CSDL ScienceDirect

Sau 5 tháng triển khai chương trình sử dụng CSDL điện tử ScienceDirect, Trung tâm TT-TV (VNU-LIC) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cán
bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và người học.
Trước mắt, thời hạn cho phép khai thác SD là đến hết tháng 7/2017, nên để có thể được xét duyệt sử dụng tiếp tục trong kỳ tới, VNU-LIC trân
trọng đề nghị toàn thể bạn đọc ĐHQGHN tích cực truy cập và sử dụng có hiệu quả CSDL này.
– Tên gói thông tin: ScienceDirect Freedom Collection
– Phạm vi: Truy cập toàn văn tất cả các tạp chí (thời gian xuất bản trong vòng 10 năm, từ 2007 đến 2016, trừ một số tạp chí của Cell Press,
New Scientist, Seminar, Clinics of North America và ebook)
– Thời gian truy cập: 01 năm từ tháng 7/2016 đến hết tháng 7/2017
– Địa chỉ truy cập: Mọi lúc, mọi nơi thông qua liên kết điện tử sau đây:
http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login?url=http://www.sciencedirect.com/
Hoặc khai thác nhiều thông tin hơn nếu qua Hệ thống Truy cập mở của ĐHQGHN (VNU Open Access)
http://repository.vnu.edu.vn/
Đăng nhập = tài khoản / mật khẩu là tài khoản / mật khẩu email ĐHQGHN
Ví dụ: email là xxx@vnu.edu.vn => Đăng nhập là xxx / mật khẩu email.
-Trợ giúp đăng nhập và khai thác CSDL ScienceDirect xin liên hệ:
+ Điện thoại: 04.6253.9699
+ Email: lic@vnu.edu.vn
+ Lưu ý: Các trường, khoa, đơn vị trong ĐHQGHN có nhu cầu Giới thiệu
ScienceDirect, hướng dẫn khai thác xin liên hệ với Trung tâm TT-TV, Điện
thoại và Email như trên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *