Sử dụng phần mềm Cabri II plus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán phần phép đối xứng trục và phép vị tự” lớp 11 trung học phổ thông

Hệ thống hóa một số khía cạnh cơ bản của tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán, liên quan đến nội dung “phép đối xứng trục và phép vị tự” có sự hỗ trợ của phần mềm Cabri II Plus. Đồng thời làm rõ vấn đề sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, nghiên cứu nội dung dạy học (chương trình, SGK) về phép biến hình trong chương “Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng” ở các sách giáo khoa hình học 10, hình học 11. Từ đó đề xuất biện pháp sử dụng phần mềm Cabri II Plus trong dạy học giải toán hình học phẳng liên quan đến phép đối xứng trục và phép vị tự trong mặt phẳng

Title: Sử dụng phần mềm Cabri II plus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán phần phép đối xứng trục và phép vị tự” lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10″
Authors: Nguyễn, Chí Thành, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Thắng
Keywords: Giải toán
Phương pháp dạy học
Phần mềm Cabri II Plus
Trung học phổ thông
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Luận văn ThS Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) — Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa một số khía cạnh cơ bản của tư tưởng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học giải toán, liên quan đến nội dung phép đối xứng trục và phép vị tự” có sự hỗ trợ của phần mềm Cabri II Plus. Đồng thời làm rõ vấn đề sử dụng công n (…)”
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48661
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *