Vận dụng dạy học hợp tác trong dạy giải bài tập Nguyên hàm – Tích phân bậc trung học phổ thông

Title: Vận dụng dạy học hợp tác trong dạy giải bài tập Nguyên hàm – Tích phân bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn, 1960-
Nguyễn, Thị Loan, 1984-
Keywords: Phương pháp dạy học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Giáo dục
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và Phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49859
Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *