Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Title: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10 Authors: Trần, Kim Đỉnh, người hướng dẫn Cù, Việt Hùng Keywords: Lịch sử Phương pháp dạy học…

Thông báo sử dụng CSDL ScienceDirect

Sau 5 tháng triển khai chương trình sử dụng CSDL điện tử ScienceDirect, Trung tâm TT-TV (VNU-LIC) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và người học. Trước mắt, thời hạn cho phép khai thác SD là đến hết tháng 7/2017, nên để có thể được…